Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2017/2018
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
'T gebruuk van 't vlaemsch
Je gaet hier d'aktyviteiten van 't gebruuk van 't vlaemsch vinden
Vlaemsche lessen, konversaesjen, ...
Date Titre de la publication
03-11-2008 "Van duuven en menschen", vlaemsch stikje deur 'n volkstheater van Flor Barbry
20-11-2015 Van hert'n è-condoleerd - theaterstiksche in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve
11-11-2012 Belle : 'T leeven vòòr 't gevecht
15-10-2016 Bailleul... en nuu Belle
03-11-2016 Opgaeringe van de taele
24-06-2016 Audiobezoekleëders in 't Vlamsch na den Duunenfoort van Laffernhoek
22-09-2017 Netwoordenboek : 2400 woorden derby
13-12-2017 Netwoordenboek : 2647 woorden derby
03-03-2016 Netwoordenboek : meer of 9000 woorden
10-10-2016 Flêtre en nuu... Vleeter
10-10-2016 France 5 en Echappées Belles nae Kwaedyper voor de Vlamsche Taele
17-10-2016 De ANVT en den CNRS
08-11-2016 De CCFI schryft in Vlamsch !
19-05-2007 Vlaamsche Tale en Redekykers nae' Pitgam
20-01-2016 'T Westvlamsch in 't schoole : een antoorde dan me en kunnen nie anveerden
09-06-2017 'T West-Vlamsch op den luudigen Atlas van de streeketaelen van Frankryk
12-12-2017 Den Uutkom - theaeterstiksche in 't Westvlamsch voor de tweë kanten van de schreeve
10-12-2015 De inevooisde menschen werken tegaere om 't Vlamsch in 't schoole
12-11-2016 De Paradysveugels - theaeterstiksche in 't Westvlamsch voor de 2 kanten van de schreeve
03-06-2007 Open brief van d'ANVT an de kandydaeten voor de vooizinge van 'n Parlement 2007
24-05-2007 Akademie van Ryssel gaet proberen van de vlaamsche streketale te doen leren in de scholen
10-03-2014 Steivooizinge : wuk peinst julder kandidaet van de Vlaemsche streeketaele ?
27-11-2012 Nieuwe versje van den netwoordenboek
19-05-2015 Nieuwe versje van den netwoordenboek
11-09-2010 Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke
17-10-2006 Reprise des cours associatifs et des causeries en flamand dans l'arrondissement de Dunkerque
01-09-2009 Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke
01-09-2008 Vlaemsche lessen en Konversaesjen begunnen in d’arroundyssement van Duunkerke
09-09-2016 De Vlamsche lessen in 't schoole en mee de associaesjen gaen weerebegunnen
06-09-2015 De Vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weerebegunnen
18-09-2012 De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen weere-begunnen
16-09-2017 De Vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weerebegunnen
01-09-2014 De vlamsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen
04-09-2011 De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen weere-begunnen
17-09-2013 De vlaemsche lessen in 't schoole en mee d'associaesjen gaen weere-begunnen
14-11-2011 Vlaemschen aevend in de Taelen herberg van Duunkerke
14-02-2011 Een vlaemsch/fransch netoordenboek
28-02-2014 Een nieuwen groep van Vlaemsche konversaesjen operecht naer Koudekerke
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.