Header ANVT
Noodigstige kooze
Voorpaezje
Nieuws
Almanak
Raed en Buuro
Werkgroepen
Vlaemsche Taele
Ja om 't vlamsch
Ze doen mei
Radio uutzendingen
Gazette boek
Winkel
Geschryften
Banden
Schryft maer gerust naer


Cours de Flamand 2008/2009
Vlamsche
lessen
 2018/2019
Centre de Ressources Documentaires
Boeken en
 Geschriften
 Center
Oordenboek-Dictionnaire
Vlamsch - 
Fransch
Woordenboek
Inscription à la liste de diffusion
Inschryvinge
an de Netlyste
abonnement au bulletin
Om 't Gazetje
te krygen
Aller au magasin de l'ANVT
Winkel
 van
 d'ANVT
'K doen een gaeve
 
 
Nieuws van d'ANVT

De nieuws zyn direkt oover d'aktyviteiten van d'ANVT
Lik : Jaervergaeringe, Vergaeringe in de Minysterie voor 't Schoole

 

Date Titre de la publication
09-05-2008 De Jaervergaeringe van d'ANVT
09-04-2009 Jaervergaeringe 2009 van d'ANVT
25-03-2011 Jaervergaeringe 2011 van d'ANVT-ILRF
12-05-2010 JAERVERGAERINGE : 'n 22sten van mei 2010 in Wormhout
06-04-2015 Jaervergaeringe van de ANVT : den 11sten van april naer Kassel
31-03-2007 Jaervergaeringe van d'ANVT nae' Kasselberg
07-04-2018 Jaervergaeringe van de Akademie voor Nuuze Vlamsche Taele
23-12-2014 Beste Wenschen om 2015
13-03-2014 Bouquinales en streeketaelen naer Haezebroek
22-02-2010 Streekevooizinge 2010 - Vraegen voor de kandydaeten
08-12-2017 Een gaeve doen om de Vlamsche kuulteure voor den 31sten december ...
26-12-2013 Een gaeve doen om de Vlaemsche kuulteure en een afslag van je kontribuusjen krygen …
26-09-2006 Feu vert pour la mise en oeuvre d'une expérimentation d'enseignement de la langue flamande en écoles
08-04-2015 'T Vlamsch in de Kolleege : Teekt de petysje !
10-11-2016 De ANVT en den Raed van den Departement
06-12-2006 L'ILRF au Rectorat de Lille
24-02-2008 'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter van d'Akademie gaet voorwaert
20-10-2015 De streeketaelen in de Ministeerje van 't Schoole
04-10-2013 Oopenbrief an de associaesje TWEE TALEN (twee taelen)
17-05-2009 Oopenbrief an Mr Jean Delobel
17-02-2007 'N Vlaamsche Boeken en Geschryften Senter gaet open zyn naer Steenvoorde
02-02-2016 Oopen antoord eegen Guy Bourel
17-03-2010 Feesten van de Taelen van Rysel en Duunkerke
27-05-2010 Vlaemschen Rhetorykers avend naer Quaedyper
01-07-2016 De 11ste gazette is edrukt
17-11-2016 Tourisme, Puublyk office en Vlamsche taele na Steenvoorde
Onderzoek

Kooze van de Taele


Toekomst Aktyviteiten

© 2018 Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.